MENU
PDF Opties

Overzicht niet afgesloten kredieten

Omschrijving object, beleidsveld en programma

Geraamd bedrag

Totaal besteed t/m 2016

Totaal besteed in 2017

Totaal besteed t/m 2017

Over(-) of onderschr (+)

Toneel stoffering grote zaal

32.000

-

27.000

27.000

5.000

Kerkstraat 18 (Purmaryn)

605.000

-

3.465

3.465

601.535

BV021 Kunst en cultuur

637.000

-

30.465

30.465

606.535

Outdoor sport&recreatie voor jeugd 2017

95.000

-

136.205

136.205

-41.205

Vervanging speelvoorzieningen 2017

606.000

-

327.673

327.673

278.327

Verv.vloer hal horeca LWB

82.520

82.699

-

82.700

-180

Verv.aut.dosering zwemwaterzuiv. LWB

43.030

43.124

-

43.124

-94

Verv.verlichtingsarmaturen LWB

105.207

105.436

12.677

118.113

-12.906

Aanpassing dak-/gevel LWB

5.565.200

2.415

145.607

148.022

5.417.178

Vervanging gevelbeplating wanden zwembad

39.661

39.661

-39.661

-

39.661

LWB zwemwater behandeling filterzand

32.485

-

32.485

32.485

-

Leeghwaterbad voegwerk diverse ruimten

39.041

-

39.041

39.041

-

Leeghwaterbad wedstrijdbad aantikplaten

23.346

-

23.346

23.346

-

Leeghwaterbad tribune wedstrijdbad

138.000

-

69.000

69.000

69.000

Arbo aanpassingen Leeghwaterbad

-

-

100.000

100.000

-100.000

Vervanging luchtbehandeling De Vaart

129.170

129.451

-129.170

281

128.889

Gebouw multifunctioneel sporthal

10.518.617

3.929.525

5.970.337

9.899.862

618.755

Installaties multifunctioneel sporthal

4.301.475

147.305

4.154.142

4.301.447

28

Inrichting multifunctioneel sporthal

419.264

64.443

354.814

419.257

7

Losse inrichting MFSA

250.000

-

114.361

114.361

135.639

Sportzaal De Karekiet boeiboorden

38.782

38.782

-

38.782

-

Sportzaal De Karekiet, verv. buitenkoz.

84.151

84.151

-

84.151

-

Facelift sportvloer sportzaal Karekiet

75.348

75.348

-

75.348

-

Verv. Renovatie gymzaal de Gors

176.619

18.111

74.286

92.397

84.222

Ren.voetbalveld Savannestr.veld 3 topl.

65.513

65.313

-65.313

-

65.513

Velden en terreininr. Rugby

1.183.429

939.268

4.468

943.737

239.692

Clubgebouw rugby

983.033

34.192

20.481

54.674

928.359

4 kleedkamers FC Purmerend

245.000

245.000

-

245.000

-

Sportcomplex de Munnik verharding

25.893

-

25.893

25.893

-

De Munnik Verlichting jeugdveld

65.000

-

65.000

65.000

-

De Munnik jeugdveld hockey kunstgras

135.000

-

135.000

135.000

-

VPV Purmersteijn, 6 was- en kleedlokalen

368.000

-

368.000

368.000

-

BV022 Sport en recreatie

25.833.784

6.044.226

11.938.672

17.982.898

7.850.886

Elektrische installatie Spinnekop 1

91.131

3.608

-

3.608

87.523

BV025 Onderwijs

91.131

3.608

-

3.608

87.523

Innovatieve woonvorm Zeevangsstraat 2

764.500

-

701.721

701.721

62.779

Inn.woonvorm Zeevangsstr.2 gebruiksklaar

122.085

-

79.212

79.212

42.873

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

886.585

-

780.933

780.933

105.652

PGR02 Samenleving

27.448.500

6.047.833

12.750.071

18.797.904

8.650.596

Oc's Kop West betonnen putten+plaatsing

78.000

-

-

-

78.000

Oc's Kop West binnenbakken

104.000

-

-

-

104.000

Oc's Kop West toegangssysteem

26.000

-

-

-

26.000

BV041 Milieu

208.000

-

-

-

208.000

PGR04 Milieu

208.000

-

-

-

208.000

Parkeerpl(20st)incl.verbreden rijbaan

62.000

-

-

-

62.000

Vloeren, Claxonate 2016

75.595

-

-

-

75.595

Verv.electr.install/verlicht, Claxonate

-

-

31.488

31.488

-31.488

VRI Azielaan/Gangeslaan

97.587

12.095

3.604

15.699

81.888

VRI Gorslaan/Linnaeusstraat

134.245

-

-

-

134.245

VRI Purmerweg/Westerweg

64.395

-

261

261

64.134

VAT-kstn ivm aanb. 6 VRI s (17-20)

50.000

-

-

-

50.000

Stadsafsl(Koe-,Plant-Kolk,Kalver,Zuider)

211.460

30.477

30.477

60.954

150.506

Schoolroute-oversteek IJsendijkstraat

35.000

-

1.118

1.118

33.882

BV051 Bereikbaarheid

730.282

42.572

66.947

109.519

620.763

PGR05 Bereikbaarheid

730.282

42.572

66.947

109.519

620.763

Vervanging Hoornse brug

4.015.493

643.106

484.911

1.128.017

2.887.476

Groot onderhoud bruggen 2017

1.168.032

-

92.232

92.232

1.075.800

Kiss&ride en parkeerpl van den Uyllaan 3

206.400

67.650

-

67.650

138.750

Uitvoeringsprogramma 2017 Asfalt

1.413.000

-

432.799

432.799

980.201

Uitvoeringsprogramma 2017 Elementen

375.000

-

3.106

3.106

371.894

Fietspaden

1.000.000

-

41.181

41.181

958.819

Lozingsputten t.b.v. poepzuiger

150.000

-

-

-

150.000

Verbreed GRP (GRP+) 2016

3.111.159

1.776.620

938.335

2.714.956

396.203

Verv.Rioolgem.(Walakker-Nieuwstr-Uylln)

530.000

-

-

-

530.000

BV061 Beheer openbare ruimte

11.969.084

2.487.377

1.992.564

4.479.941

7.489.143

PGR06 Beheer openbare ruimte

11.969.084

2.487.377

1.992.564

4.479.941

7.489.143

Binnenklimaat Kaasmarkt 20

74.500

-

16.212

16.212

58.288

Carrillonklokjes, Kaasmarkt 20

27.000

-

29.557

29.557

-2.557

BV071 Ruimtelijke ordening

101.500

-

45.769

45.769

55.731

PGR07 Ruimtelijke ordening

101.500

-

45.769

45.769

55.731

Van IJsendijkstraat 186, dakbedekking

37.000

-

-

-

37.000

Ruimtelijk/Huisvesting

37.000

-

-

-

37.000

Tractie

1.146.253

-

-

-

1.146.253

Eindtotaal

41.640.619

8.577.781

14.855.351

23.433.132

18.207.487