MENU
PDF Opties

Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld

Verantwoording programma's en algemene dekkingsmiddelen

In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2017, ten opzichte van de realisatie 2017, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we wordt ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.

Programma/beleidsveld (x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017 (primitief)

Begroting 2017 (bijgesteld)

Realisatie 2017

BV011 Publieksdienstverlening

Lasten

-8.863

-5.362

-5.932

-6.003

Baten

3.676

3.043

6.416

6.704

BV011 Publieksdienstverlening

-5.188

-2.319

484

700

PGR01 Publieksdiensten

-5.188

-2.319

484

700

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

-8.248

-7.593

-7.596

-7.391

Baten

1.607

1.538

1.539

1.445

BV021 Kunst en cultuur

-6.641

-6.055

-6.057

-5.946

BV022 Sport en recreatie

Lasten

-6.821

-7.588

-6.798

-6.499

Baten

1.167

1.174

778

766

BV022 Sport en recreatie

-5.654

-6.414

-6.020

-5.732

BV023 Wijkmanagement

Lasten

-1.038

-820

-766

-637

BV023 Wijkmanagement

-1.038

-820

-766

-637

BV024 Jeugd

Lasten

-19.224

-19.323

-19.352

-19.032

Baten

94

-

-

51

BV024 Jeugd

-19.130

-19.323

-19.352

-18.981

BV025 Onderwijs

Lasten

-11.313

-10.397

-9.938

-9.905

Baten

1.569

1.362

1.378

1.288

BV025 Onderwijs

-9.744

-9.035

-8.560

-8.617

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

-34.831

-35.675

-33.524

-33.745

Baten

2.441

1.962

1.720

1.963

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

-32.390

-33.713

-31.804

-31.782

BV027 Werk en inkomen

Lasten

-44.473

-44.766

-45.216

-42.660

Baten

26.301

26.895

24.034

24.375

BV027 Werk en inkomen

-18.172

-17.871

-21.182

-18.284

PGR02 Samenleving

-92.769

-93.231

-93.741

-89.979

BV031 Wonen

Lasten

-908

-778

-548

-515

Baten

511

296

229

348

BV031 Wonen

-396

-482

-320

-167

PGR03 Wonen

-396

-482

-320

-167

BV041 Milieu

Lasten

-14.263

-11.638

-10.519

-10.548

Baten

14.395

13.370

12.138

12.211

BV041 Milieu

132

1.732

1.620

1.663

PGR04 Milieu

132

1.732

1.620

1.663

BV051 Bereikbaarheid

Lasten

-4.328

-2.420

-3.040

-3.219

Baten

3.010

2.264

2.526

2.985

BV051 Bereikbaarheid

-1.318

-156

-514

-235

PGR05 Bereikbaarheid

-1.318

-156

-514

-235

BV061 Beheer openbare ruimte

Lasten

-25.990

-23.049

-21.841

-21.400

Baten

10.367

9.931

8.028

7.684

BV061 Beheer openbare ruimte

-15.623

-13.118

-13.814

-13.716

PGR06 Beheer openbare ruimte

-15.623

-13.118

-13.814

-13.716

BV071 Ruimtelijke ordening

Lasten

-25.843

-19.532

-35.792

-24.689

Baten

24.345

17.907

32.382

21.176

BV071 Ruimtelijke ordening

-1.498

-1.625

-3.410

-3.512

PGR07 Ruimtelijke ordening

-1.498

-1.625

-3.410

-3.512

BV081 Veiligheid

Lasten

-7.641

-7.111

-7.058

-7.031

Baten

179

156

22

31

BV081 Veiligheid

-7.462

-6.955

-7.036

-6.999

PGR08 Veiligheid

-7.462

-6.955

-7.036

-6.999

BV091 Economie

Lasten

-1.641

-864

-1.433

-1.485

Baten

914

586

732

633

BV091 Economie

-727

-278

-702

-851

PGR09 Economie

-727

-278

-702

-851

BV101 Bestuur & concern

Lasten

-14.864

-8.982

-8.314

-8.392

Baten

4.810

4.643

4.746

4.868

BV101 Bestuur & concern

-10.054

-4.339

-3.568

-3.524

PGR10 Bestuur & concern

-10.054

-4.339

-3.568

-3.524

Totaal programma's

-134.904

-120.770

-121.000

-116.621