MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

 • Uit de omnibus enquête blijkt dat onze klanttevredenheid is toegenomen van 6,9 (2015) naar 7,2 (2017).
 • Toegenomen klantcontact door:
  • Extra inzet gastheren om de veiligheid en gastvrijheid in het nieuwe gemeenteplein te vergroten
  • WhatsApp voor inwoners en ondernemers
  • Loket Beemster in Purmerend geopend
  • Extra huisbezoeken voor landelijke aanpak adreskwaliteit.
 • Meer digitale dienstverlening door:
  • Start met volledig digitale en automatische afhandeling van verhuizingen
  • Uitbreiding van het aantal typen brieven dat dititaal wordt geleverd via Mijn Overheid
  • Digitale koppelingen voor de samenwerking met externe zorgverleners
  • Koppeling van systemen aan het digitaal archief voor een beter inzicht in de situatie van inwoners en ondernemers
 • Organisatie 2de kamer verkiezingen
 • Voortzetten van de gefaseerde invoering van het zaaksysteem, waarmee een integraal klantbeeld kan worden gevormd, zodat we de stad en de inwoners beter van dienst kunnen zijn. De WABO vergunningverlening werkt inmiddels met het zaaksysteem.
 • Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen is gezocht naar de mogelijkheden om de aangevraagde activiteiten te vergunnen. De focus ligt op het zoeken naar wegen en oplossingen om binnen de wet, rekening houdend met de wensen van de aanvrager en omgeving, de activiteiten mogelijk te maken. Het aantal vergunningsaanvragen voor nieuwbouwprojecten is in 2017 gestegen.
 • Er zijn op het gebied van handhaving de nodige inspanningen verricht om illegale bewoning van bedrijfspanden op met name industrieterreinen tegen te gaan. Eén zaak is voor de rechter gekomen, waarbij de rechtbank heeft geconcludeerd dat de gemeente op een correcte wijze heeft gehandeld. De overtredingssituatie is beëindigd. De aanpak is succesvol te noemen en wordt in 2018 voortgezet.
 • Ter bevordering van het duurzaam bouwen in de stad is in de legesverordening de mogelijkheid opgenomen om een korting op de leges van de omgevingsvergunning, activiteit bouwen te verlenen. Met deze vergroening van de bouwleges wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambities van de gemeente.

Bestuurlijke producten 2017

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend

Jaarlijks

Gerealiseerd

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend

Jaarlijks

Gerealiseerd

Legesverordening 2018

Jaarlijks

Gerealiseerd