MENU
PDF Opties

Ambities coalitieakkoord

  • Ruimtelijke projecten leveren soms direct en soms indirect een bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities.
  • We willen kansen benutten om de stad nog aantrekkelijker te maken om in te verblijven.
  • De integrale ontwikkeling van Kom A7 levert een bijdrage aan hoogwaardige werkgelegenheid en aan economische ontwikkeling van Purmerend. Om zoveel mogelijk ondernemers naar Baanstee-Noord te trekken, houden we de uitgiftevoorwaarden nog eens tegen het licht. De economische ontwikkelingsmogelijkheden bekijken we in relatie tot Kom A7.
  • Ruimtelijke initiatieven en/of projecten, zowel particulier als gemeentelijk, bieden de gelegenheid om met de stad
    in verbinding te zijn en te blijven.
  • Planologische regelingen maken we flexibeler. Binnen wettelijke kaders zoeken we voortdurend naar evenwicht tussen 'ruimtelijke initiatieven mogelijk maken' en 'rechtswaarborgen bieden aan betrokkenen'.