MENU
PDF Opties

Inleiding

In het programma Ruimtelijke Ordening streven we naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor alle Purmerenders, met een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven. Daartoe jaagt de gemeente zelfstandig en samen met initiatiefnemers ontwikkelingen in de stad aan. Afweging van belangen vindt plaats als het gaat om aanpassing in het gebruik van gronden en opstallen. We betrekken bij die belangenafweging inwoners, bedrijven, investerende en ontwikkelende (markt)partijen en overige deelnemers, en werken met hen aan actuele ruimtelijke plannen.