MENU
PDF Opties

Ambities coalitieakkoord

 • Wij willen ruimte geven aan de mensen die Purmerend tot een levendige stad maken, aan alle vrijwilligers en inwoners die zich inzetten voor Purmerend.
 • Wij hebben de ambitie de stad nog levendiger te maken door evenementen, kunst, cultuur en sport. Subsidies
  voor welzijn en vrijwilligerswerk zetten we vooral in waar mensen ze het meest nodig hebben. We gaan onder andere na hoe we het rendement van Clup en Spurd kunnen optimaliseren, mede voor het jongerenwerk.
 • We onderzoeken de mogelijkheid sportgemeente van het jaar te worden.
 • Met de sportaccommodatienota maken we keuzes in het aanbod en de kwaliteit van accommodaties.
 • Met de lijn van 'van buiten naar binnen' werken, versterken we de positie van het werken in wijken.
 • De kwaliteit in de zorg (jeugdzorg, ouderenzorg en dagbesteding) willen we vooral afmeten aan de tevredenheid van de gebruiker. Het is ons doel om zorg laagdrempelig (in de wijken) aan te bieden.
 • We hebben speciale aandacht voor eenzaamheid onder ouderen en ouderenmishandeling.
 • We willen de huidige kwaliteit van het onderwijs vasthouden en, waar mogelijk, verbeteren door onderwijs en
  zorg in samenhang te bekijken.
 • We helpen uitkeringsgerechtigden aan een baan en motiveren hen om een werkritme aan te houden of om bij
  te leren.
 • We maken ons sterk voor kwetsbare mensen om ze zoveel mogelijk te laten meedoen in onze samenleving.
 • We brengen armoede in beeld en bepalen hoe wij mensen die moeilijk rondkomen kunnen ondersteunen.
 • We willen dakloosheid voorkomen en streven ernaar dat daklozen hun leven zo snel mogelijk weer in eigen
  hand nemen.