MENU
PDF Opties

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 8.1 Veiligheid

Purmerend is een stad die - zowel fysiek, als sociaal - veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In samenwerking met bewoners en partners, wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld om dit te bereiken. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het project Ogen en Oren.

Bestuurlijke producten 2017

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend

Jaarlijks

Gerealiseerd

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend

Jaarlijks

Gerealiseerd

Integraal Veiligheidsplan 2017-2021*

1 x per 4 jaar

niet gerealiseerd

* Integraal Veiligheidsplan 2017-2021: het opstellen van een nieuw Integraal veiligheidsplan is uitgesteld in verband met de verkiezingen. Doel is om de nieuwe gemeente raad de doelen voor de komende 4 jaar vast te laten stellen. Tot die tijd wordt gewerkt met de eerder gestelde doelen en zaken die dringend aandacht behoeven, zoals ondermijning en cybercriminaliteit.