MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

 • Woonvisie opgesteld
 • Doorstroming op sociale huurmarkt is gestimuleerd door:
  • het realiseren van nieuwbouwwoningen door woningbouwcorporaties en commerciële partijen:
   • De totale woningvoorraad groeide met in totaal 53 woningen naar 35.631 woningen.
   • De voorraad sociale huurwoningen nam toe met netto 68 woningen naar in totaal 11.635 woningen.
   • Het sociale huursegment maakte 32,7% uit van de totale Purmerendse woningvoorraad en steeg daarmee voor het eerst sinds 2012 weer licht.
 • Maatwerk gerealiseerd voor specifieke doelgroepen:
  • Een innovatieve woonvorm tussenvoorziening voor mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen.
  • Aanvulling aanbod in huisvesting voor moeders met kinderen.
  • Tijdelijke woonruimte voor mensen in een vechtscheiding.
 • Jaarschijf 2017 uitgevoerd als uitwerking van de prestatieafspraken met woningcorporaties en jaarschijf 2018 opgesteld.
 • Samenwerking met woningcorporaties en wijkteams versterkt, wat goede resultaten heeft opgeleverd met betrekking tot onder andere:
  • Het terugdringen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstand.
  • door ouderen middels een woonmakelaar te ondersteunen in het maken van een mogelijke vervolgstap op de woningmarkt.