MENU
PDF Opties

Wat hebben we nog niet gedaan

  • De evaluatie van het Dossier Verpakkingen stond oorspronkelijk gepland in het najaar van 2017. Helaas laten de resultaten op zich wachten. De toekomst voor het Dossier Verpakkingen is derhalve nog onzeker waar het gaat om tariefstelling en vergoedingen voor de komende jaren. Dit heeft invloed op de business case omgekeerd inzamelen, de pilots hiervoor staan daarom vooralsnog on hold.