MENU
PDF Opties

Wat hebben we nog niet gedaan

  • Het actualiseren van de nota Grondbeleid en van de Nota planoverschrijdende ruimtelijke openbare faciliteiten Pumerend zijn in 2017 (nog) niet afgerond.
  • De richting voor herziening van de Welstandsnota is in 2016 bediscussieerd (uitkomst: koersmodel E), maar de uitwerking daarvan volgt in relatie tot Omgevingswet/omgevingsplan.